Loading...

فصل اول نرم افزار راز بیوریتم چهار فصل

فصل اول نرم افزار راز بیوریتم چهار فصل

«راهنمای گزينه هاي فصل اول»

1.jpg

1. منحنی ها: منحنی قرمز رنگ مربوط به سیکل فیزیکی است که دوره آن 23 رمز است، منحنی سبز رنگ مربوط به سیکل احساسي است و دوره ان 28 روز است. منحنی آبی رنگ مربوط به سیکل ادراکی و قوه تفکر است و دوره آن 33 روز است منحنی صورتي رنگ مربوط به سیکل حس ششم و شهود مستقیم است و دوره ان 38 روز است.
2. نوار زمان بالای نمودار: از چپ به راست پیشروی می کند و حاوی تاریخ، روزهای هفته و ماه به شکل فارسی و هجری شمسی است.
3. نوار زمان پایین نمودار: همانند نوار زمان بالا حاوی تاریخ، روزهای هفته و ماههای سال به انگلیسی و میلادی است و با نوار بالا دقیقاً مطابقت دارد.  
4. عدد سال: عدد بالایی سال هجری شمسی و عدد پایین نمودار سال میلادی را نشان  می دهد.
5. ستونهای رنگی وسط: نمایان گر سطح انرژی کلی در هر روز است، لازم به ذکر است که سطح انرژی کلی هر روز میانگین سطح انرژی 3 سیکل فیزیکی، احساسی و ادراکی است که ستون به رنگ سبز روشن یعنی سطح انرژی کلی عالی و ستون سبز تیره انرژی خوب و ستون قهوه ای انرژی متوسط و ستون قرمز سطح انرژی کلی پایین را در آن روز نمایش می دهد.
6.  * ستاره های بالای منحنی ها: این ستاره ها نمایانگر روزهای بحرانی سیکلهای مختلف است و بسته به رنگ ستاره مربوط به بحران آن سیکل می شود مثلاً ستاره قرمز در یک روز نشانگر روز بحرانی فیزیکی و ستاره سبز نشانگر روز بحران احساس و ... می باشد.
7. ستون وسطی زرد رنگ: این ستون همیشه نمایانگر امروز یا روزی که خواستار گزارش از آن هستید می باشد بطور معمول، امروز را نمایش می دهد و عدد زیر آن هم تعداد روزهای سپری شده از عمر شما را نمایش می دهد.
8. راهنمایی بیوریتم: حاوی مطالب تئوری بیوریتم و فلسفه آن است که بهتر است ابتدا این مطالب مطالعه شود تا بتوانید با نرم افزار و نحوه استفاده از آن ارتباط  بهتری برقرار کنید.

3.jpg

9. گزارش روزانه: در سمت چپ پنجره گزارش روزانه، گزارش وضعیت سیکلهای متفاوت به زبان فصل ها برای آن روز شرح داده شده است و نیز بر حسب بیوریتم آن روز توضیحات تکمیلی در قسمت پایین گزارش آورده شده است.
دست راست پنجره گزارش روزانه مقدار سطح انرژی هر سیکل، صعودی بودن یا نزولی بودن منحنی با علامت ↗  ↘ و نیز روز هر سیکل از پریود مربوط آن مشخص گردیده است و در نهایت مقدار سطح انرژی کلی مشخص گردیده است.

2.jpg

10. گزارش ماهانه: در قسمت بالای پنجره وضعیت رشد منحنی سیکلهای مختلف در یکماه را در نمایی کوچک نمایش داده شده است و اما در قسمت پایین، میزان سطح انرژی هر سیکل به شکل نمودار ستونی در هر روز نمایش داده شده است. ستون قرمز سیکل فیزیکی ستون سبز سیکل احساسی، ستون آبی سیکل ادراکی، ستون صورتی سیکل شهود مستقیم را نمایش  می دهد. عدد روی هر ستون، میزان انرژی آن سیکل را در آن روز نمایش می دهد. اگر * ستاره ای روی یک روز وجود داشت نشان روز بحرانی سیکل مربوط به رنگ آن است.
علامتهای خورشید کامل، نیمه ابری، ابری و بارانی نمایانگر سطح انرژی کلی هر روز هستند که به ترتیب عالی، خوب، متوسط و پایین را نشان می دهند.

5.jpg

11.روزهای خاص: گزارشهایی هستند از روزهای بخصوص و مهم برای شما که می توانید محدوده زمانی گزارش را تعیین کرده و نرم افزار گزارش این روزهای خاص را برای شما مشخص می کند. توجه داشته باشید که در ابتدا هر گزارش توصیه لازم آن روز خاص ، بیان شده است که برای شما مفید است.
*روزهای بحرانی: در مورد روزهای بحرانی در راهنمایی تئوری بیوریتم توضیح داده شده است و اینجا شما می توانید روزهای بحرانی سيکهای مختلف خود را به محدوده زمانی 2 سال مشخص کنید.
**روزهای بحرانی تر: گزارش روزهایی است که در آن دو بحران از دو سیکل متفاوت وجود دارد بنابراین باید بیشتر مراقب خود باشید و به توصیه هاي آرامش بخش نرم افزار عمل کنید.
روزهای پر استرس برای افراد منطقی یا احساسی: شما ابتدا باید طبق گزینه راهنمایی به عنوان: «شما تحت تأثیر کدام سیکل ها هستید؟ سیکل احساسی یا سیکل ادراکی؟» ببینید که جزو افراد احساسی هستید یا جزو افراد منطقی؟ پس از آن گزارش مربوط به خود را انتخاب کنید. روزهای پر استرس روزهایی هستند که سیکل احساسی و ادراکی بر عکس هم هستند یکی ماکزیمم و دیگری می نیمم است ،جای نگرانی نیست شما با توصیه ابتدای گزارش می توانید در آرامش باشید.
 مناسبترین یا نامناسبترین روزها برای دندانپزشکی، اعمال جراحی مسابقات ورزشی و کارهای سخت: گزارش این روزها بر حسب سیکل فیزیکی و سطح انرژی آن و همچنین روزهای بحرانی سیکل فیزیکی تدوین شده است. جمله توصیه ابتدای این گزارش را حتماً مطالعه کنید.
مناسبترین و نامناسب ترین روزها برای تجارت، تصمیم گیری های مهم، امضای قرارداد ها، قضاوت و آزمون: گزارش این روزها بر حسب سیکل ادراکی و قوه تفکر شما تنظیم شده است، جمله ابتدایی این گزارش می تواند راهگشای شما باشد.
12.ذخیره: این گزینه برای ذخیره صفحه نمایش منحنی ها بر روی حافظه جانبی به کار می رود و برای زمانی است که اصل نرم افزار همراه نباشد،می توان این منحنی ها را بر روی سیستم دیگری مشاهده کرد.
13.چاپ: این گزینه برای چاپ منحنی های سیکلهای مختلف است و کاربرد آن برای زمانی است که به کامپیوتر  دسترسی نباشد.
14.گزینه انتخاب تاریخ نمایش: این گزینه برای مشاهده گزارش بیوریتم و منحنی های آن در زمانهای مختلف از روز تولد گرفته تا امروز و هر روز دیگری، می توانید از این گزینه استفاده کنید. لازم به ذکر است که محور زمان این نرم افزار نا محدود است و نیز سالهای کبیسه و عادی در آن به دقت محاسبه شده است و یک تقویم کامل و دقیق است . (هم میلادی و هم شمسی)نظرات

    ارسال نظر