Loading...

آیا شما نابغه هستید؟

شما تحت تاثیر کدام سیکل ها هستید؟ سیکل احساسی یا سیکل ادراکی ؟

انسان ها به دو  دسته تقسیم می شوند:

 1. افراد احساسی              
 2. افراد منطقی

افراد احساسی افرادی هستند که بر پایه احساسات و عواطف خود تصمیمات زندگی شان را می گیرند اما افراد منطقی افرادي هستند که براساس عقل و منطق و استدلال خود تصمیم گیری می کنند. افراد احساسی نیمکره راست مغزشان فعال تر است در صورتی که افراد منطقی نیم کره چپ مغزشان فعال تر است. افراد احساسی دارای خصوصیاتی همچون خلاقیت، احساسی بودن، کلی نگر بودن، بلند پروازی و رؤیایی بودن و دل رحم بودن و ... می باشند و نیز افراد منطقی خصوصیاتی همچون: نظم، منطقی بودن، پرداختن به جزئیات، واقع گرا بودن تحلیل و استنتاج را دارا می باشند. افراد منطقی یا احساسی هر کدام به نوبه خود عالی هستند و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد در واقع این دو گروه مکمل یکدیگر در روابط اجتماعی سالم هستند.

 

 سؤال: شما جزو کدام دسته هستید؟  احساسی یا منطقی؟

جواب: با یک آزمایش ساده می توانند تشخیص دهید که احساسی هستید  یا منطقی ؟!

 1. افراد احساسی  (راست مغز)              
 2. افراد منطقی   (چپ مغز)

این آزمایش ساده به اینگونه است که مطابق تصویر (1) دستانتان را در حالیکه انگشتان از هم فاصله دارند بلافاصله و بدون هیچ فکری مانند تصاویر (2) و (3) در هم گره کنید اگر انگشت شست چپ مانند تصویر (2) روی انگشت شست راست قرار گرفت شما فرد احساسی هستید و اگر بر عكس انگشت شست راست شما مانند تصوير (3) روي انگشت شست دست چپ قرار گرفت شما فردي منطقي هستيد. اگر کمی دقت کنید در خواهید یافت که شما تنها یک حالت انگشتان را می توانید براحتی داشته باشيد و اگر بخواهید حالت عکس آنرا با انگشتان اجرا کنید قدری مشکل خواهد بود و حالتی که براحتی بر شما مقدور می باشد گویا نوع شخصیت شماست. و اما نکته مهم اینکه اگر فرد احساسی هستید بیشتر تحت تأثیر سیکل احساسی بیوریتم تغییر حالت خواهید داد و اگر فردی منطقی هستید با تغییرات سیکل تفکر و ادراک در چرخه بیوریتم تأثیر پذیر خواهید بود.

                                        

 

 

****************************

ویژگی های نیمکره راست مغز :

 1. سمت چپ بدن را کنترل می کند
 2. مرکز درک تصاویر و مقررات است
 3. قدرت تشخیص چهره‌ها را دارد
 4. قدرت حل معما را دارد
 5. درک رنگ و لحن صدا در این قسمت است
 6. تخیل و خواب در این ناحیه است
 7. قدرت خلاقیت و کشف کردن دارد
 8. ورزش و حرکات موزون بدن در این ناحیه است
 9. استعداد موسیقی در این قسمت است
 10. حس لامسه و درک اشیا سه بعدی در این قسمت است
 11. جهت یابی توسط این قسمت مغز صورت می گیرد
 12. با هنرهای نقاشی و طراحی سر و کار دارد
 13. مرکز احساسات و عشق و دوست داشتن است
 14. ادراکات آن کل نگر است.
 15. قدرت نظم و طبقه بندی ندارد.
 16. قدرت درک ریاضیات و فلسفه را ندارد.
 17. مهارت مدیریت را بلد نیست.
 18. ویژگی های زنانه در این قسمت است
 19. خلاقیت و ذوق هنری دارد. نقاشان، طراحان، نویسندگان و هنرمندان بزرگ از این قسمت مغز بیشترین استفاده را می‌برند.

 

ویژگیهای نیمکره چپ مغز:

 1. مرکز محاسبه و تحلیل است
 2. قسمت راست بدن را کنترل میکند.
 3. ریاضیات و فلسفه را دوست دارد.
 4. نظم و طبقه بندی کردن را دوست دارد.
 5. همیشه منطقی و تحلیل‌گر با کارها برخورد می‌کند.
 6. با تنوع در زندگی مخالف است و زندگی منظم و از قبل تعیین شده را می پسندد.
 7. از انتقاد دیگران می هراسد.
 8. با جزئیات سرو کار دارد.
 9. پردازش اطلاعات و طبقه بندی را برعهده دارد.
 10. عجول است و حوصله ندارد.
 11. همه چیز را فقط با حرف زدن صرف توضیح می‌دهد. قدرت توضیح دادن مطالب را با مثال و شکل کشیدن ندارد.
 12. قدرت تخیل ندارد.
 13. استعداد موسیقی و نقاشی را ندارد.
 14. قدرت خلاقیت و کشف را ندارد.
 15. مرکز به خاطر سپردن کلمات و اعداد است.
 16. ویژگی های مردانه در این قسمت است.

 

فعالسازي نيمكره‌هاي مغز                                                                      

لازم به ذكر است كه هر دوي نيمكره مغز در حال فعاليت و انجام وظايف خود مي‌باشند ولي پژوهش‌ها نشان داده كه فعاليت يكي از دو نيمكره از نيمكره ديگر بيشتر شده و اين باعث مي‌شود كه افراد راست مغز افراد احساسي و افراد چپ مغز افرادي منطقي باشند. در زندگي اجتماعي وجود اين  دو عنصر در تعامل با هم تركيب زندگي كنوني ما را حاصل نموده و پيشرفت جامعه از هر دو جهت رو به رشد است. اگر در زندگي دو زوج يكي احساسي و ديگر منطقي باشد و اين دو از يكديگر تبعيت كنند و بدون مخالفت با هم به عقايد و رفتارهاي يكديگر احترام بگذارند نتيجه حاصل يك زندگي كامل و مطلوب خواهد بود. حتي در جوامع كاري و كارهاي گروهي بهتر است دو همكار در يك بخش كاري از دو گرايش احساسي و منطقي انتخاب شوند و اگر هر دو بدانند كه مكمل يكديگرند تعامل ميان اين دو نتيجهء كاري كاملي را در برخواهد داشت يكي با احساسات و خلاق خواهد بود و ديگري با برنامه‌ريزي و تحليل مناسب، يك مجموعه كاري را رشد خواهند داد.

نكته بسيار مهم:

يك خبر مهم اين است كه بدانيد افراد نابغه و كساني كه در جهان تحولات بزرگي را ايجاد نموده‌اند هم احساسي بوده‌اند و هم منطقي، يعني اينكه هر دو نيمكره مغزشان داراي فعاليت فراوان بوده و به همين خاطر مي‌توانند به جهان هستي نگاه كاملي داشته باشند و نتيجه اعمالشان نيز بسيار موفقيت‌آميز خواهد بود و اين موضوع مهم به ما اين نكته ظريف را هديه مي‌دهد كه: « ما بايست هر دو نيمكره مغزمان را فعال كنيم» اگر خواهان اين هستيم كه به فرد بسيار موفق و صاحب كمالاتي تبديل شويم لازم است براي فعالسازي نيمكره كم كار مغزمان تلاش كنيم. يعني اينكه اگر فردي احساسي هستيم و نيمكره راستمان فعال است از اين پس مي‌بايست بر نيمكره چپ مغزمان تمركز بيشتري كنيم و تفكر منطقي و رفتارهاي تحليلي گرايانه‌اي داشته باشيم و اگر فرد منطقي و چپ مغز باشيم مي‌بايست از اين پس نيمكره راست مغزمان را با تمركز بر آن و انجام رفتارهاي احساسي و خلاقانه فعالتر نماييم.

به ياد داشته باشيم كه قصد ما از فعالسازي نيمكره ديگر مغزمان، افزايش توانايي‌ها و شكوفايي استعدادهاي بالقوه وجودمان مي‌باشد و در نتيجه رسيدن به كمال لازم براي موجودي كه در اين عالم اشرف مخلوقات ناميده شده و مقام جانشيني خداوند را بر روي زمين داراست. پس براي رسيدن به كمال مطلوب الهي از هر اقدام لازم كوتاهي نكرده و با جديت فراوان در جستجوي راهي جديد براي كاملتر شدن خود و افزايش توانايي‌هاي انساني خود باشيم. فعالسازي نيمكره ديگر مغز براي افرادي كه يكي از نيمكره‌هاي مغزشان فعالتر است يك امر بسيار حياتي در راستاي تكامل انساني و رسيدن به موفقيت واقعي مي‌باشد. داشتن احساس و منطق همراه با هم در زندگي لازم و ملزوم هم مي‌باشد و اين نيست كه حتماً يكي بهتر از ديگري باشد. براي بررسي اين مهم به اين مثال توجه كنيد: چرا افراد بسيار ثروتمندي وجود دارند كه بسيار خسيس مي‌باشند؟ و چرا افراد بسيار دل‌ رحم و بخشنده‌اي وجود دارند كه آه در بساط ندارند؟ به نظر شما چرا اينگونه است به قول شاعر :

                          درم داران عالم را كرم نيست           كرم داران عالم را درم نيست

آيا شما هم با اين واقعيت در جامعه‌مان روبرو شده‌ايد. افراد ثروتمندي كه هرگز بخششي نمي‌كنند هيچگاه لذت‌ بخشش و آرامش ثروت خود را در زندگي در نمي‌يابند و اين به دليل آنست كه اين افراد مطلقاً منطقي و حسابگرانه به زندگي مي‌نگرند و اگر بخواهند طعم خوشبختي را بچشند مي‌بايست نيمكره راست مغز خود را فعال نموده و با احساس محبت به ديگران و بخشش در زندگي خود تحول ايجاد نموده و احساس تكامل و آرامش را بدين گونه در زندگي خود جاري كنند. و حال فردي كه بسيار احساسي و همواره در حال بخشش بوده و هرگز هيچ مالي را پس‌انداز نكرده و ثروتي اندوخته نكرده، لازم است كه نيمكره چپ مغزش را فعالتر نمايد و رفتارهاي منطقي و حسابگرانه را در زندگي خويش جاري سازد تا بتواند با برنامه‌ريزي و نظم در اوضاع زندگي خود ، نقصان زندگي خود را كامل كند تا بتواند انسان صاحب ثروت و كسب و كار موفقي شود و اينجاست كه در مي‌يابيم كه ما بايد بطور متعادل از دو نيمكره مغزمان استفاده نماييم يعني اينكه در موقع لازم احساسي باشيم و به موقع منطقي و اینگونه به یک فرد نابغه در زندگی خود تبدیل می شویم .

راه‌هاي فعال‌سازي نيمكره‌هاي مغز:

راه رسيدن به كمال انساني و در نتيجه موفقيت فراوان اينست كه نيمكره كم كار مغزمان را فعال كنيم و اين موضوع اگر بدرستي پيگيري شود به اين نتيجه خواهيم رسيد كه ما هم همچون نوابغ هر دو نيمكره مغزمان فعال خواهد شد و ما هم نقش‌آفرينان بزرگي در اين جهان هستي باشيم راه آن ساده است و آن اينست كه اگر فردي احساسي و راست مغز هستيم سعي كنيم كه رفتارهاي و خصوصيات افراد منطقي را در خود تداعي كنيم و بالعكس اگر منطقي و چپ مغز هستيم سعي كنيم رفتارها و منش افراد احساسي را در خود تمرين كنيم و تكرار كنيم. براي اين كار بهتر است يك فرد ديگر كه مكمل ما مي‌باشد را الگو قرار دهيم و اگر مثلاً ما احساسي هستيم سعي كنيم يك دوست، همسر و يا همكار منطقي كه فرد نسبتاً كاملي هم باشد بعنوان الگوي رفتار تكاملي خويش قرار دهيم و بهتراست ايشان را هم در جريان اين الگوبرداري تكاملي قرار دهيم تا او هم از شخص ما و روحيات و خصوصيات ما در جهت فعالسازي نيمكره ديگر مغزش الگو بردارد. نكته مهم كنار گذاشتن تعصب‌هاي بيجا و حاشيه‌هاي بي‌مورد كه ممكن است حاصل تفكر زائد ذهن باشد است.

در يك جمله ساده:

           ما مي‌خواهيم يك انسان كامل باشيم و يك انسان كامل داراي احساسات فراوان و رفتارهاي منطقي هر دو با هم به ميزان فراوان در كنار هم مي‌باشد.

 

آيا در زمان خاصي بايد اقدام به فعالسازي نيمكره ديگر مغزمان نماييم؟!؟!؟

پاسخ اين است كه اگر بخواهيم به نتيجه مطلوب دست يابيم و بتوانيم هر دو نيمكره مغزمان را فعال كنيم بهتر است در زمان مخصوص به خود اين كار را انجام دهيم تا نتيجه بهتري حاصل شود. مثال: اگر كشاورز بداند كه در چه فصلي بايد بكارد و چه زمانهاي از چهارفصل سال عمل كاشت داشت و برداشت را انجام دهد، محصول فراواني حاصل وي خواهد شد. پس اگر ما بخواهيم رفتارهاي تكاملي ما در راستاي فعال شدن نيمكره‌هاي مغزمان نتيجه بخش باشد مي‌بايست همچون كشاورز ، فصل مناسب آن را بدانيم. و خبر خوش اينكه ما بصورت كاملاً دقيق و حرفه‌اي روزهايي كه شما بايد تلاش لازم در جهت فعال كردن رفتار احساسي يا منطقي را داشته باشيد به شما اعلام مي‌كنيم و اين مهم با استفاده از كاربرد علم بيوريتم در حوزه رفتارهاي انساني ميسر شده در نرم‌افزار راز بيوريتم 4 فصل در فصل اول در قسمت گزارش روزانه و همچنين در قسمت‌ روزهايي خاص بهترين روزها براي فعالسازي نيمكره راست مخصوص افراد منطقي و عكس آنرا به كاربر آن اعلام مي‌كند. و شيوه گزارش اين روزها بدين گونه است كه زماني قدرت احساسات در منحني بيوريتم پايين مي‌باشد و بالعكس در همان روز منحني تفكر و منطق فرد بالا مي‌باشد اين روز براي افراد احساسي كه مي‌خواهند داراي رفتار منطقي باشند بسيار مناسب است زيرا اين دسته افراد بر پايه احساس عمل مي‌كنند و حالا قدرت احساساتشان بر حسب بيوريتم كاهش يافته و در عوض ميزان تفكرشان برحسب بيوريتم بالاست پس در نتيجه اين روزها بسيار مناسب براي فعالسازي نيمكره چپ مغز  و ايجاد رفتارهای منطقي در وجود فرد مي‌باشد و به عكس زماني كه منحني بيوريتم احساس بالا و منحني بيوريتم تفكر پايين است اين روز مناسب براي افراد منطقي براي فعالسازي نيمكره راست مغزشان و ايجاد روحيه احساسي در آنها مي‌باشد. لازم به ذكر است كه بهترين راه فعالسازي دو نيمكره انجام رفتارهاي مكمل در زمان و وقت مناسب كه اثربخش باشد و اين زمان مناسب در فصل اول نرم‌افزار از بيوريتم 4 فصل بطور دقيق براي كاربران آن مشخص گرديده است.لطفا در زمان مخصوص فعالسازی هر یک از نیمکره های مغزتان به توصیه های زیر توجه نمائید

توصیه به افراد منطقی :

موانع پرورش نیمکره راست

افکاری که مانع رشد و تکامل نیمکره راست مغز می شوند عبارتند از:

 • من باید همیشه جدی باشم.
 • حق اشتباه کردن ندارم.
 • اگر از نتیجه کاری مطمئن نیستم نباید انجام دهم.
 • کاری که انجام می‌دهم باید خوشایند دیگران باشد.
 • من باید عاقلانه عمل کنم و گرنه. . . .
 • همیشه دنباله رو آدم‌های موفق باشم و شیوه عمل آنها را تقلید کنم.
 • بر این باور باشم که آدم موفق کسی است که همیشه ساده‌ترین و کوتاه‌ترین راه را برود چون راحت‌تر یا سریعتر به موفقیت می‌رسد.

 

 • راه‌های تقویت نیمکره راست
 • به مسائل به صورت کلی نگاه کنید نه جزئی.
 • به خود مجال فکرهای تخیلی و خیال‌بافی بدهید.
 • از گردش در طبیعت لذت ببرید و به اصوات و رایحه‌ها توجه کنید.
 • رمان بخوانید و داستان را به شکل تصویر در ذهن مرور کنید.
 • بازی‌های فکری داشته باشید.
 • یادگیری را همیشه با کشیدن شکل و طرح انجام بدهید.
 • نقاشی و طراحی را بیاموزید.
 • بیشتر نگاه و مشاهده کنید تا اینکه گوش فرا بدهید.
 • تصویر آرزوهای خود را در آینده بکشید.
 • بدنبال ارتباطات بین افراد و اشیا و موضوعات باشید.
 • بچه‌گانه فکر کنید وحس زیبای شناسی خود را تقویت کنید.  (تقویت کودک درون)
 • در تحقیقات و کارها قدرت ریسک داشته باشید.
 • دیگران را دوست بدارید، احترام بگذارید و تشکر کنید. 

 

توصیه به افراد احساسی:

 

موانع پرورش نیمکره چپ

داشتن عقاید و باورهای زیر مانع از پرورش نیمکره چپ می شوند:

 • نظم داشتن در زندگی به معنای محدودیت است
 • ریاضیات یا اینگونه دروس خسته کننده هستند و من به هر زحمتی شده نباید با آنها روبرو شوم.
 • توجه به جزئیات، تلف کردن وقت است.
 • نوشتن مطالب، هنگام مطالعه وقت‌گیر است و مرا خسته می‌کند.

 

 • راه های تقویت نیمکره چپ
 •  جدول حل کنید.
 • کارهای هر روز را با جزئیات مشخص یادداشت کنید و برنامه ریزی داشته باشید.
 • سعی کنید زمان گوش دادن، مطالب را به حافظه بسپارید.
 •  افکار منطقی را تقویت کنید.
 •  زمان مطالعه و درس خواندن خلاصه برداری کنید.
 • برای انجام کارها آنها را به مراحل کوچکتر تقسیم کنید و مرحله به مرحله کارها را انجام دهید.
 • بازی شطرنج و پازل را تمرین کنید.
 • مطالعات ریاضیات و فلسفه را جزو برنامه های خود قرار دهید.
 • مهارت های مدیریتی را بیاموزید.
 • در طبیعت برای لذت بردن بیشتر از حس شنوایی استفاده کنید.
 • سخنوری وکنفرانس دادن را تمرین کنید. 

 

نظرات

  ارسال نظر